Birkeskolen er etableret af foreningen jysk børneforsorg/fredhjem

 

Målet med STU-forløbet er, at den unge, så vidt det er muligt, forberedes til et arbejdsliv på særlige vilkår og føler sig afklaret i forhold til privatliv.

 

Vi ser vores elever som hele mennesker og ved, at der kan være forhold i den unges fritid, som indvirker på trivsel og engagement i skolen og omvendt. Derfor er dialogen og samarbejdet imellem skole og hjem eller botilbud af høj prioritet
Ole Dixen
Forstander