visitation

Birkeskolen har plads til 16 elever, og der er mulighed for løbende optagelse. Visitation foretages ved henvendelse til Birkeskolen eller forstander, Ole Dixen.
Ved optagelse foretages der en individuel vurdering af den enkelte elev med henblik på at sikre, at Birkeskolen er det uddannelsestilbud, hvor den unge kan udvikle sig optimalt. Der er i denne sammenhæng ligeledes fokus på matchet mellem den nye elev og den aktuelle elevgruppe.

Takst

Grundtaksten er 4.795 kr. pr. uge i 45 uger; svarende til 215.775 kr. pr. år. Taksten pristalsreguleres årligt.

supplerende tilbud

Frem mod skolens åbning august 2019 vil der blive udviklet et katalog over supplerende tilbud i tilknytning til skolen som eksempelvis kurser, fritidsaktiviteter og fredagscafé.