Birkeskolen er et helhedsorienteret tilbud, der vil skabe sammenhæng imellem skole, arbejde og fritid for den unge i hverdagen.

Praktik

Der er i tilknytning til Birkeskolen et storkøkken og et vaskeri, som kan anvendes som praktiksteder. Den unge har desuden mulighed for at komme i praktik, i et af de tre bofællesskaber i området, hos Birkeskolen/Birkebakkens pedel eller hos en af de virksomheder i nærområdet, som Birkeskolen samarbejder med omkring praktikforløb.

Når eleven er i praktik, følges han eller hun af Birkeskolens praktikvejleder. I begyndelsen følger praktikvejlederen eleven intensivt, hvorefter opfølgningen bliver ugentlig eller efter behov. Alle elever slutter STU-forløbet af med job- og boafklaring.

For mere information se den mere detaljerede beskrivelse af tilbuddet i rammeaftalen mellem Birkeskolen og Aarhus Kommune.

job

Du vil i løbet af STU blive udredt i forhold jobønsker, muligheder eller dagtilbud. Birkeskolen har et nært samarbejde med jobkollegiet, som yder støtte til både hverdags- og arbejdsliv. Derfor vil jobkollegiet i lighed med et af de tre kollegier på Birkebakkens område også være en mulighed.

Bolig

Den unge har ad to omgange i STU-forløbet mulighed for at bo en måned på Birkebakken og med støtte fra et fagligt kompetent personale få en fornemmelse for, hvad det vil sige, at flytte hjemmefra.

Birkeskolen har desuden indgået en samarbejdsaftale med jobkollegiet, som råder over tre kollegier i nærområdet. Jobkollegiet er et helhedstilbud, der hjælper unge med særlige behov til et hverdags- og arbejdsliv på de unges præmisser. På jobkollegiet har eleven ligesom på Birkebakken mulighed for at flytte ind i en måned ad to omgange under STU-forløbet.

Efter STU-forløbet har den unge mulighed for at flytte ind i et af de tre bofællesskaber på Birkebakkens område.