generelt om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller erhverv. Den har til formål, at unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

 

OM birkeskolens stu

  • Birkeskolen er forankret i et stærkt handicapfagligt miljø via sin placering på Birkebakkens grund, hvor der også er tre bofællesskaber for voksne med udviklingshæmning.

 

  • Hjemmeboende elever kan ad to omgange af en måneds varighed få mulighed for at bo på et værelse på enten Birkebakken eller Jobkollegiet. Formålet er, at den unge indenfor trygge rammer og med støtte fra et fagligt kompetent personale kan få hjælp til og en fornemmelse for, hvad det vil sige at flytte hjemmefra.

 

  • Undervisning, praktik og mål tilrettelægges individuelt i samråd med den unge og under hensyntagen til den enkelte unges fysiske- og eller psykiske funktionsnedsættelse. Det betyder, at ikke to STU-forløb vil være ens.

 

  • Alle Birkeskolens lokaler er indrettede, så de kan benyttes af elever med fysisk funktionsnedsættelse.