HVad?

Udover fag der relaterer sig til kost, motion og livsstil, tilbyder vi en række fag som dansk, engelsk, regning og samfundsfag. Der kan vælges ud fra interesse og forudsætninger.

Frem mod skolens åbning august 2019 vil der desuden blive udviklet et katalog over supplerende tilbud i tilknytning til skolen som eksempelvis kurser, fritidsaktiviteter og fredagscafe

hvor?

Undervisningen foregår både i klasselokalet, udeområderne, køkkenet, gymnastiksalen eller varmvandsbassinnet – hvor end det giver mening i relation til den enkelte elevs forudsætning og målbeskrivelse.

Der er i tilknytning til Birkeskolen et storkøkken og et vaskeri, som kan anvendes som praktiksteder, ligesom den unge også har mulighed for at komme i praktik hos husets pedel. Alle lokaler er indrettede, så de kan benyttes af unge med fysisk funktionsnedsættelse. Se mere om Birkebakkens lokaler i menuen under FACILITETER

Hvornår?

Der er som udgangspunkt skemalagt undervisning mandag til torsdag fra 9-15 og fredag 9-13.